KUTSU ABC Ratsastajien kevätkokoukseen

27.3.2018 klo 18:00

Tervetuloa  ABC Ratsastajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 27.3.2018 klo 18:00 ABC-tallin tallikahvioon.

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

a. Läsnäolijoiden toteaminen

b. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

c. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vuosikokousasiat

a. Esitetään

i. Tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

ii. Tilintarkastuskertomus

b. Vahvistetaan tilinpäätös

c. Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet.

6. Muut mahdolliset asiat

7. Kokouksen päättäminen

 

Tilinpäätös ja tarkastuskertomus on nähtävillä ABC tallin ilmoitustaululla ennen kokousta. 

 

TERVETULOA!

ABC Ratsastajat ry:n hallitus

Liitteet