Kilpailujen toimihenkilöt

Erilaiset hevoskilpailutapahtumat ovat jotakin, mitä odotetaan innolla arjen keskellä. Ne piristävät, niissä pääsee koettelemaan taitoja ja kehittymistä sekä vaihtamaan kuulumisia ihmisten kanssa. Tunnelma on mukava! Onnistuneesta tapahtumasta puhutaan pitkään ja uudelleen järjestämistä jo odotetaan. 

ABC Ratsastajien kilpailutoiminnan toteuttaminen on mahdollista, kun   koko seuran jäsenistö osallistuu yhdessä järjestelyihin. Kilpailutoiminta on meidän yhteinen juttu, ja toteutuu kun kaikki osallistuvat vaikka pienelläkin tehtävällä. Näin  kisapäivien järjestelyt sujuvat niin, että jokaiselle jotakin - ei kenellekkään kohtuuttomasti. Kilpailupäivät ovat mukava tapa viettää vapaa-aikaa! Toivotamme myös kaikki lasten ja junioriratsastajien vanhemmat tervetulleiksi kisapäivän järjestelyihin. 

Kilpailupäivien toimihenkilöiksi pääset ilmoittautumaan ilmoittautumislomakkeella. Seuraavasta löydät tietoa tehtävistä:

LA 28.5.22 KOULURATSASTUSKILPAILUT klo 9.00 alkaen
SU 28.5.22 ESTERATSASTUSKILPAILUT klo 9.00 alkaen
LA 10.7.21 KOULURATSASTUSKILPAILUT klo 09.00 alkaen
SU 11.7.21 KOULURATSASTUSKILPAILUT klo 09.00 alkaen

Radan rakennus
Radan rakennukseen osallistuvat kaikki kilpailijat ja toimihenkilöt, jotka ovat kilpailupaikalla kilpailupäivän aamupäivällä. 

Kilpailutiedottaja

Kilpailutiedottajan vastuualueina ja tehtävinä on hoitaa tiedottaminen kotisivuilla ja somessa, omalle seuralle ja kilpailijoille, olla median yhteyshenkilö, vastata kilpailupaikalla mediapalveluista, tehdä ennakko-, tulos-ja uutistiedotus. Kilpailutiedottajan yhteistyökumppanina voi kilpailuissa toimia (harraste) valokuvaaja. Esim. kilpailijahaastattelut voivat kuulua päivän ohjelmaan. 

Kilpailukanslia

Kilpailukansliassa on mukava viettää kilpailupäivää! Kanslian toimivuus on tärkeä osa päivää. Tehtävinä ovat mm.  rokotustodistusten tarkastaminen, jälki-ilmoittautuneiden ja peruutusten vastaanottaminen, lähtölistojen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä kuuluttajan ja kilpailijoiden informoiminen. Kanslia aukeaa tuntia ennen varsinaisa kilpailun alkamisaikaa. 

Kanttiini

Kanttiinivalmistelut alkavat hyvissäajoin kilpailuviikolla, kun kahviossa myytävät tuotteet ja kertakäyttöastiat hankitaan. Samalla varmistetaan, että esim. kahvinkeittimet ja termospullot ovat paikoillaan. Kilpailupäivän aamuna tuotteet asteellaan myyntiin ja otetaan maksuvälinelaitteisto käyttöön. 

Kuuluttaja

Kuuluttaja informoi yleisöä ja ratsukoita kilpailun kulusta. Hän kuuluttaa ratsukon radalle ja kehottaa seuraavaa ratsukkoa valmistautumaan kilpailusuoritukseen. Kuuluttaja voi myös ilmoittaa yleisölle väliaikatuloksia.

Tulospalvelu

Tulospalvelu toimii kuuluttamon yhteydessä. Tulospalvelu kirjaa ratsukoiden suoritukset tietokoneelle Equipe- ohjelmaan. Tulospalvelu antaa kuuluttajalle väliaikatuloksia, jotta kilpailijat ja yleisökin tietävät kilpailutilanteen. Tehtävässä on syytä olla tarkkana, jotta pisteet tulevat oikein ja varmasti julistetaan oikea voittaja.

"Kake"

Kakella eli kakankerääjällä on kilpailuissa hyvin tärkeä rooli. Hän on vastuussa ratsastuspohjan kunnossapidosta.  Työvälineinä kakella on talikko ja kottikärry.

Loppusiivous

Radan purkuun ja maneesin siistimiseen osallistuvat kaikki kilpailijat sekä toimihenkilöt iltapäiväpuolelta. Loppusiivoukselle on nimetty vastaava henkilö, joka viimekädessä huolehtii siitä, että kaikki siivoustehtävät on tehty ja tilat jäävät hyvään järjestykseen. Loppusiivoukseen kuuluu mm. ratojen purku, kuuluttamon siivous, maneesin ja kentän siivous, kylttien ivarastointi, roskien tyhjennys ja sosiaalitilojen siivous. 

Kouluratsastus

Sihteeri

Koulukilpailuissa sihteeri istuu tuomarin vieressä ja kirjoittaa tuomarin kertomat arvostelut radan pöytäkirjaan. Sihteeri osallistuu myös yhdessä tuomarin kanssa palkintojenjakoon. Sihteerin toimi on paitsi mukava myös opettavainen, sillä tässä tehtävässä huomaa mitkä asiat ovat kouluratsastuksessa tärkeitä.  Tehtävässä on hyvä olla nopea kirjoittaja ja selkeä käsiala on plussaa!

Lähetti

Lähetti välittää arvostelupöytäkirjoja tuomareilta tulospalveluun

Esteratsastus

Radan rakennus
Radan rakennukseen osallistuvat kaikki kilpailijat ja toimihenkilöt, jotka ovat kilpailupaikalla kilpailupäivän aamuna. 

Ratahenkilökunta

Ratahenkilökunta vastaa viimekädessä, että  kilpailuareenan rakentuu valmiiksi hyvissäajoin ennen kilpailun alkua. Ohjeet radan rakennukseen antaa kilpailutuomari.

Kilpailun aikana  ratahenkilökunta on kilpailuareenalla. Ratsastettava rata on syytä tuntea.  Turvallisin paikka on seistä lähellä estetolppia, mutta ei liian lähellä jotta hevonen ei pelästy eikä puomit pääse osumaan henkilökuntaan. Ratahenkilökunnan on myös pidettävä silmät koko ajan auki ja varmistettava ettei ole suoritustaan ratsastavan ratsukon tiellä. 

Ratahenkilökunta huolehtii putoavien puomien nostamisesta ja esteiden korottamisesta luokkien välillä. Jos sama este hypätään radalla kaksi kertaa, pitää ratahenkilökunnan ripeästi korjata este, jotta ratsukko pääsee ratsastamaan sen myöhemmin uudelleen ilman keskeytyksiä.  Ratahenkilökunta myös huolehtii kakkojen keräyksestä kilpailuareenalla. 

Verryttelyvalvoja

Verryttelyvalvoja seuraa kisasuoritukseen valmistautuvia ratsukoita, auttaa ratsastajia tarpeen vaatiessa, huolehtii että kaikki ratsastavat samaan suuntaan ja ettei verryttelyalueella ole liikaa ratsukoita kerrallaan. Estekilpailuissa verryttelyvalvoja määrää verryttelyryhmälle tietyn verryttelyesteen ja voi vaihtaa sen korkeutta tarpeen mukaan.

Valvojalla on hyvä olla mukanaan lähtölista. Lähtölistaa seuraamalla valvoja voi kertoa, mitkä ratsukot ovat vuorossa ja mikä kilpailujen sen hetkinen aikataulu on. 

Verryttelyesteistä:

  • Kilpailupaikalla on oltava riittävän suuri verryttelyalue, jolla pitää olla vähintään yksi pituuseste ja yksi pystyeste. Esteet merkitään normaaliin tapaan punaisin ja valkoisin merkkilipuin.
  • Maapuomi on asetettava suoraan esteen ensimmäisen osan alle tai korkeintaan metrin päähän esteen eteen. Milloin esteen etupuolella on maapuomi, saadaan myös esteen takana käyttää maapuomia samalla etäisyydellä aina yhden metrin etäisyyteen saakka.
  • Esteen osana saadaan käyttää ristikkäisiä puomeja, mutta niiden on voitava pudota yksittäin. Ristikkäisten puomien yläpäiden on oltava kannattimissa. Ristikkäisten puomien yläpuolella oleva puomi voidaan sijoittaa myös ristikkäisten puomien taakse edellyttäen että se sijoitetaan vähintään 20 cm korkeammalle kuin ristikkäiset puomit risteyskohdasta mitattuna.
  • Ylimpien puomien kummankin pään on oltava kannattimissa. Puomin saa asettaa kannattimen takareunalle. Esteiden korkeus ei saa ylittää hypättävän luokan perusradan korkeutta enempää kuin 10 cm eikä koskaan 160 cm:ä. Esteen pituus ei saa olla pitempi kuin hypättävän luokan esteiden enimmäispituus.
  • Mikäli esteessä on vain yksi puomi, sen korkeus ei saa olla yli 130 cm.
  • Sarjaesteet ovat sallittuja, mikäli verryttely-alueella on riittävästi tilaa ja sarjavälien on oltava sopivat (6…12 m). Niiden lisäksi verryttelyalueella tulee olla kaksi yksittäis-estettä. Sarjaesteen käyttö verryttelyssä on kuitenkin kiellettyä lähempänä kuin yksi (1) tunti ennen kilpailuluokkien alkua.

Portinavaaja

Portinavaaja päästää ratsukon sisään kilpailualueelle.

Liputtaja

Esteratsastuskilpailuissa liputtajalla on hyvin tärkeä rooli; hän ilmoittaa ajanottajalle kun ratsukko on ylittänyt lähtö- ja maalilinjan. Käsi/lippu nostetaan valmiiksi ylös, ja juuri sillä hetkellä kun ratsukko ylittää tarkasteltavan linjan, liputtaja laskee kätensä/lipun alas. Lähtö ja maali voivat sijaita  eri puolilla rataa, joten liputtajan on oltava valmiina ajoissa siirtymään linjalta toiselle. Liputtajia voi tarpeen tullen olla myös kaksi.

Ajanottaja

Esteratsastuskilpailuissa ajanottaja mittaa sekunttikellolla ratsukon suorituksen kestoa. Ajanottajan on syytä seurata liputtajaa: lipun heilautuksesta tietää, milloin ratsukko on ylittänyt lähtö/maalilinjan. Ajanottajia on syytä olla kaksi, mahdollisten vahinkojen varalta.

Ajanottaja sekä starttaa että pysäyttää sekunttikellon tuomarin merkistä. Ajanottajan täytyy siis seurata rataa suorittavaa ratsukkoa sekä liputtajaa, ja myös kuunnella tuomarin vihellyksiä.